บริการเจาะติดตั้งพุกเคมี เจาะเสียบเหล็ก Stud

บริการเจาะติดตั้ง (Applicator Services) ทั้งงานโครงสร้าง งานเสา งานคาน ฯลฯ โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ
ด้วยประสบการณ์ของทีมงานวิศกร SBCC เราเลือกใช้น้ำยาเคมีสำหรับยึดเสียบเหล็กให้เหมาะสมกับสภาพงานจริง ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงความเข้าใจข้อจำกัดในการใช้งานน้ำยาเคมียึดเสียบเหล็กชนิดต่างๆ ทำให้เราเลือกใช้น้ำยาเคมีได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด

น้ำยาเคมีสำหรับยึดเสียบเหล็กเป็นวัสดุเคมีภัณฑ์ที่มีความสำคัญ ทีมวิศวกรต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเคมีภัณฑ์ที่ต้องทำหน้าที่รับน้ำหนักและ ถ่ายแรง เข้าสู่โครงสร้าง

มั่นใจในผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ

ลูกค้าที่มั่นใจงานเจาะเสียบเหล็ก

ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า

i

ขอใบเสนอราคาด่วน