บริการเจาะติดตั้งพุกเคมี

 

  • ลูกค้า : โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์
  • งาน : เจาะเสียบสตัด เพื่อยึดเพลทเหล็กโครงสร้างแผงโซล่าเซลล์
ติดต่อฝ่ายขาย