นานาสาระความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ตารางขนาดพุกเคมี

ตารางขนาดพุกเคมี

"พุก" คือ อุปกรณ์สำคัญในงานก่อสร้าง ทำหน้าที่ยึดวัตถุเข้ากับพื้นหรือฐานรองรับ ไม่ว่าจะเป็น นอตหรือสกรูเข้ากับผนังหรือพื้น ยึดวัสดุหรือเครื่องจักรกับพื้นคอนกรีต เป็นต้น พุกมีหลายชนิดหลายประเภท ผู้ใช้งานหรือผู้ติดตั้งควรมีความเข้าใจ และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน...

read more
พุกตะกั่ว กับความเหมาะสมในการใช้งาน

พุกตะกั่ว กับความเหมาะสมในการใช้งาน

อ่านเจอคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกใช้งานพุกตะกั่ว น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านที่ต้องประเมินความเหมาะสมในการเลือกใช้งาน ลองติดตามในบทความนี้ครับ ผมต้องการยึดแป้นที่มีห่วงเพื่อไว้คล้องสายสำหรับออกกำลังกาย อาจมีการโหน ห้อย ซึ่งต้องรองรับน้ำหนัก และแรงค่อนข้างมาก...

read more
การใช้งานพุกเคมี

การใช้งานพุกเคมี

ความรู้และวิธีการใช้งานพุกเคมี ในสื่อภาษาไทยยังถือว่ามีอยู่น้อยมาก การทำงานหรือการนำไปปฏิบัติงานจริง ผู้ใช้จะอาศัยประสบการณ์และความชำนาญ ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดได้ ในบทความนี้ เราได้นำ โครงงานทางวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

read more