บริษัท เอสบีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอสบีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำหน่าย โบล์ท สกรู น๊อต ทุกชนิด พร้อมบริการติดตั้งพุก งานเจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก  และงานกันซึมทุกชนิด

ความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการขาย พร้อมทั้งสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการให้บริการที่ดีมากยิ่งขี้นแก่ลูกค้า

 

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปีที่บริษัทได้มุ่งเน้นในการทำงานมาอย่างต่อเนื่องทำให้เรามีประสบการณ์และความสามารถที่จะให้บริการในงานด้านดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด

เพิ่มเพื่อน